6165cc金沙总站|亚洲版

首页 / 学术研究 / 科研项目 / 其他代表性科研项目 / 正文

其他代表性科研项目

                           项目来源:广东省哲学社会科学“十三五”规划项目
项目类型:学科共建项目
项目(课题)名称:宋代文人生活美学与文学关系研究
项目编号:GD18XZW11
负责人:沈金浩
立项时间:201905
                       

地址:深圳大学汇文楼一层
邮编:518060
电话:(0755)26536124 
传真:(0755)26536124
手机端
微信公众号